Het Rijsenbergpark

Groen is een essentieel onderdeel van de stedelijke ruimte. Met de herinrichting van de stationsomgeving komt er ook een gloednieuw park langs de Koningin Fabiolalaan. Het Rijsenbergpark zal een belangrijke rol spelen als wijkpark voor de Rijsenbergbuurt en een schakel vormen in het groene lint tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen, het zogenaamde pad van stad naar land.

Ligging

Het Rijsenbergpark situeert zich tussen de zone B en zone C aan de Koningin Fabiolalaan. Het park sluit aan de westelijke zijde aan bij de parkzone die tussen de gebouwen van Rinkkaai (zone C) wordt aangelegd. Aan de andere kant wordt het verbonden met de groene buitenruimte rond het stadsgebouw in de zone B. Op die manier wordt een groene zone van in totaal 9.500 m² gecreëerd.

230919 plan projectontwikkeling zone B

Een ontwerp op maat

Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent staat in voor de ontwikkeling van het buurtpark dat zal zorgen voor een aangename, groene afwisseling tussen de nieuwe bebouwing. Begin 2017 stelde sogent een ontwerp- en studieteam aan voor een eerste ontwerp van het wijkpark.

In 2023 is besloten om de uitwerking van het Rijsenbergpark mee op te nemen in de plannen voor de aanleg van het openbaar domein van de zone B in de Koningin Fabiolalaan, tegenover Aaigemstraat tot Verpleegsterstraat.

In 2024 is een ontwerpteam aangesteld dat in overleg met de buurt en de projectpartners een inrichtingsplan zal uitwerken.

De aanleg van het park en de ontwikkeling van het project Rinkkaai worden op elkaar afgestemd.

20230919 participatie B 2

Samen met de buurt

In 2011 gaven buurtbewoners en andere geïnteresseerden al aan hoe zij de invulling van het openbaar domein in die zone zagen. Ze vroegen om het park en de pleinen gezellig en natuurrijk te maken. Ze droomden van parken en pleinen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en die een rustpunt vormen in de drukke stationsomgeving.

Tijdens een workshop in 2017 formuleerden buurtbewoners hun ideeën en wensen. Hierna gingen de ontwerpers van Evolta aan de slag om enkele voorstellen uit te werken.

In 2023 werd een participatietraject opgestart voor de invulling van het openbaar domein in de zone B ent het Rijsenbergpark. De resultaten uit eerdere inspraakmomenten werden meegenomen in de workshop.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.